Nasze pieski adopcyjne na spotkaniu w “Dworku Białoprądnickim”