Nasze pieski adopcyjne na spotkaniu w „Dworku Białoprądnickim”

 


Wywiad dla Gazety Offset